પોડકાસ્ટ

by એન્થોની પર્નીકા

હોરર પોડકાસ્ટ પર નજર!!

હ Eyeરર પર આંખ જેમાં દ્વિ-સાપ્તાહિક પોડકાસ્ટ છે iHorror ફાળો જોનાથન કોરીઆ, જેકબ ડેવિસન, અને જેમ્સ જે એડવર્ડ્સ બધી બાબતોની ભયાનક ચર્ચા કરો.

હોરર મૂવી સમાચાર હોરર પોડકાસ્ટ

મોર્ગ પોડકાસ્ટમાંથી ગણગણાટ!!

મોર્ટગથી મર્મર્સ એક માસિક પોડકાસ્ટ છે જ્યાં સ્પુકી ગલ્સ છે, કેલી મેક્નીલી અને બ્રિ સ્પિલ્ડેનર, થી iHorror તેમની મનપસંદ હોરર મૂવીઝની depthંડાઈ અને સૂચિમાં ચર્ચા કરો.

હોરર મૂવી સમાચાર હોરર પોડકાસ્ટ