મુખ્ય પૃષ્ઠ હ Horરર એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમાચાર '1984' એએચએસની સૌથી ટૂંકી સીઝન હશે

'1984' એએચએસની સૌથી ટૂંકી સીઝન હશે

by ટીમોથી રાવલ્સ

Some may like it, some may not, but એએચએસ: 1984 will have its season finale on November 14, making it the shortest season for the series so far.

1984 છે આ weirdest concept ત્યારથી રોનૉક, some even suggest this year’s twist is that the whole thing is actually a VHS movie.

Now in its ninth season, 1984 starts out as a throwback to slashers of the neon decade, with not one, but બે killers stalking camp counselors through the woods in an old abandoned campground which is scheduled to reopen to kids the next day.

As is expected with genre boilerplates, counselors are picked off one-by-one in a variety of ways, each with as much blood as possible.

Fans have been divided because as with most Murphy productions, things aren’t always as they seem and it becomes unclear who the real killers are, veering the series off into all kinds of directions.

With its brevity, viewers hankering for answers will only have to wait a few more weeks.

In comparison,  મર્ડર હાઉસ had 12 episodes, એસાયલમ had 13 episodes, કોવેન had 13 episodes, ખોટો દેખાડો had 13 episodes, હોટેલ had 12 episodes, રોનૉક had 10 episodes, કલ્ટ had 11 episodes, and એપોકેલિપ્સ had 10 episodes.

Although some major players are absent from this season: Kathy Bates, Sarah Paulson, Lady Gaga, it gives others a chance to shine in their place. Special note should go to Gus Kenworthy and Pose’s Angelica Ross.

American Horror Story airs Thursdays at 10 pm on FOX. અહીં ક્લિક કરો વધુ વિગતો માટે. 

સંબંધિત પોસ્ટ્સ

Translate »