મુખ્ય પૃષ્ઠ હ Horરર એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમાચાર 'એન્ટલર્સ' ટીઝરનું ટ્રેલર શુદ્ધ નાઇટમેર ફ્યુઅલ છે

'એન્ટલર્સ' ટીઝરનું ટ્રેલર શુદ્ધ નાઇટમેર ફ્યુઅલ છે

by વેલોન જોર્ડન
શિંગડાને ઘ્યાનમાં લઇએ

Director Scott Cooper’s (બ્લેક માસશિંગડાને ઘ્યાનમાં લઇએ is due out next year and if the first teaser is any indication, horror fans are in for a scary good time.

Based on a script by નિક એન્ટોસ્કા (ચેનલ ઝીરો) and Henry Chaisson (24 કલાક ખોલો), the film stars Keri Russell (Apes ના પ્લેનેટ ઓફ ડોન) as Julia Meadows, a teacher in small town Oregon who becomes alarmed when one of her students (Jeremy T. Thomas) begins to exhibit unusual behavior.

ગુઈલેર્મો ડેલ ટોરો (Scary Stories to Tell in the ડાર્ક) produced the film which also stars Jesse Plemons (બ્લેક મીરર), Graham Greene (લીલો માઇલ), અને એમી મેડિગન (ડ્રીમ્સ ઓફ ક્ષેત્ર).

Antlers Poster

Even the poster for Scott Cooper’s Antlers is giving off creepy vibes!

In the trailer, we’re given brief glimpses of the film as the young boy reads a story he’s written in Meadows’ classroom.

“Once, there were three bears that lived in a dark and wet cave up above a small town. Every day, Little Bear went to school, and at night he would come home and eat dinner,” he says. “But, one day, Little Bear came home and Big Bear and Baby Bear were different. Big Bear got sick, and his insides turned black. Big Bear has become more angrier and meaner, because they had no food, no meat. But they had each other.”

શિંગડાને ઘ્યાનમાં લઇએ was produced by Fox Searchlight Productions, which will also handle distribution for the film.

There is no official release date for the film, મનોરંજન સાપ્તાહિક અનુસાર, but it is expected to release next year. iHorror will keep you posted as more details become available.

Check out that teaser trailer below and tell us what you think about શિંગડાને ઘ્યાનમાં લઇએ!

સંબંધિત પોસ્ટ્સ

Translate »